MKS 1136

Handbrev från Chapman tecknat Skärfva den 20 sept. 1798

Handbrev från Chapman tecknat Skärfva den 20 sept. 1798.

Blyerts, 21×16 cm

 

” Min gunstige Herr Major,

Hvar god och lemna inneliggande bref i Svedmans (?) egna händer, förlåt at jag beswärar där med. Jag har ännu ei gjort min upwaktning hos dess goda fru, men skall ej underlåta så snart jag kommer till stan. Jag funderar ännu allt jämt på Repslageret, denna …. Gör att tågvirket blir starkare än serviginer * af lika antal garn. Gud välsigne min major, och är jag beständigt dess upriktige vän Och tecknar

F.H. af Chapman

Idag har jag fyltt 77 år.”

Text på baksidan:

Lemnad av fru Linnea Nordensköld, som är dotter till amiralen Otto Nordensköld på Werstorp

*servigin, en ringformig stropp av sammanlagda och hoptränsade garn.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »