MKS 1136

Handbrev från Chapman tecknat Skärfva den 20 sept. 1798

Handbrev från Chapman tecknat Skärfva den 20 sept. 1798.

Blyerts, 21×16 cm

 

” Min gunstige Herr Major,

Hvar god och lemna inneliggande bref i Svedmans (?) egna händer, förlåt at jag beswärar där med. Jag har ännu ei gjort min upwaktning hos dess goda fru, men skall ej underlåta så snart jag kommer till stan. Jag funderar ännu allt jämt på Repslageret, denna …. Gör att tågvirket blir starkare än serviginer * af lika antal garn. Gud välsigne min major, och är jag beständigt dess upriktige vän Och tecknar

F.H. af Chapman

Idag har jag fyltt 77 år.”

Text på baksidan:

Lemnad av fru Linnea Nordensköld, som är dotter till amiralen Otto Nordensköld på Werstorp

*servigin, en ringformig stropp av sammanlagda och hoptränsade garn.