9901557

Skissbok

Skissbok.

Skissboken omfattar 80 sidor inbundna i enkel, brungrå kartong, 14×24 cm. Enligt text på pärmens insida ” Tillhört amiralen F.H. af Chapman, skänkt till Commendören m.m. Grefve A.R. Cronstedt af sonsonen till nämnde amiral öfversten mm af Chapman”. Oläslig namnteckning , 1903. Attribueringen till Lars Bogman, systerson och under många år medarbetare till amiralen af Chapman, som anges med en blyertsanteckning på pärmens insida, är osäker.

Skissmaterialet är mycket varierande, djur, fartyg, dekorationselement, människor. Bilderna ger intryck av att skissboken har använts av flera olika personen med varierande konstnärlig begåvning

 

cs anteckningsbok 3, pärm

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »