2004*9029

Ritning på en Pojama

Fartygsritning, kopia

Ritning på en Pojama: hwilken så nära som det varit möjeligt i anledning av lösa Annotationer, är lika med den af Hans Kong. Majtt till bÿggnad i Finland allernådigst Approberade Ritning. Lång öfver Stäf 80 fot. Bred på utsidan av Timren 18½. Djupgående Armerad 5½. Kan föra 2 st 12 Pundige Canoner samt 16 st 3 pundige Nickhakor och Ros med 14 par Åhror.

Carlskrona d. 14 juni 1768 Joach. Neuendorff

Tuschritning

37×53 cm

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »