2004*9040

Ritning till Turkoma 1

Fartygsritning

Ritning till Turkoma 1 av 3

Tuschritning

43×112 cm