2004*9040

Ritning till Turkoma, 3

Fartygsritning

Ritning till Turkoma, 3 av 3

Tuschritning

30×23 cm