2004*9041

Tackelritning till Udenma Ingeborg

Tackelritning

Tackelritning till Udenma Ingeborg (?) Lång öfver Stäf 121, Bred mallad 29, Diupgående, armerad 8½.

Stockholm May 1772 F.H. Chapman.

Tuschritning

52×75 cm.

Text med blyerts: ”brödet intaget 500 Cub fot rymd. Åter 70 Cub fot. Grup(?) 160.

Olika tillägg med blyerts på tackelritningen. På baksidan skisser med blyerts på båtdetaljer samt texten ”Arméns flotta”

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »