Skottpråmar

Skottpråmar

Flytande artilleriplattformar av olika modeller fanns under hela 1700-talet. Taktiskt var tanken att skottpråmarna skulle samverka med galärerna, som var sämre bestyckade. Skottpråmar var bredsidesfartyg med ett eller två däck och 3 master. De kunde seglas eller ros med upp till 16 par åror. Besättningarna uppgick till över 200 – 250 man.

Tre av de fyra ritningarna ansluter till beslut i certkommittéen1764 – 1768, där FH Chapman var en av ledamöterna. Ritningarna visar en större och en mindre modell av skottpråmar med ett fast artilleri samt en modell där artilleriet dels är fast, dels ”i hast kunna uppsättas och brukas på holmar i skärgården”. Den fjärde ritningen visar en liten skottpråm, drygt 34 fot lång att jämföra med de andra som har längder mellan 74 och 158 fot.

Certkommissionen 1764-68 prioriterade en taktik för strid i skärgården baserad på galärer och skottpråmar framför en taktik som utgick från de nykonstruerade skärgårdsfregatterna, som mött stark kritik. Först efter hattarnas återkomst till makten 1769/70 kunde Augustin Ehrensvärd argumentera för en återgång till en taktik byggd på skärgårdsfregatter. I Henrik af Trolles plan för arméns flottas divisioner 1776 är skottpråmarna ersatta av kanonslupar, mörsarbarkasser och kanonbarkasser.

2004*9039

Ritning på en Pråm at Ro med 10 par Åror 3 man till åran

Fartygsritning Ritning på en Pråm at Ro med 10 par Åror 3 man till åran; Som i det närmaste är öfverens Stämmande med hvad den af Hans Kong May i nåder...

Läs mer »

2004*9035

Ritning på en Pråm med 2ne Däck som kan ros från öfvra Däcket med 16 par åror

Fartygsritning Ritning på en Pråm med 2ne Däck  , 5 man till åran, hvilket i det närmaste Är överensstämmande med den af Hans Kong may till Skieps Certners...

Läs mer »

2004*9034

Ritning på en Pråm med et Däck skans

Fartygsritning Ritning på en Pråm med et Däck skans och Back Som kan ros med 12 par åror 5 man till åran, hvilken i det närmaste är överes Stämmande med hvad...

Läs mer »

2004* 9031

Fartygsritning Pråm som förer en 18 pundig Canon

Fartygsritning Pråm som förer en 18 pundig Canon som ej skall reculera. Lång över stäv 34 ½ fot, Bred 13 fot, Djupgående armerad 1 ½ fot, Att ro med 4 par...

Läs mer »