2004* 9031

Fartygsritning Pråm som förer en 18 pundig Canon

Fartygsritning

Pråm som förer en 18 pundig Canon som ej skall reculera. Lång över stäv 34 ½ fot, Bred 13 fot, Djupgående armerad 1 ½ fot, Att ro med 4 par åror.

Af Fried. H. af Chapman

Tuschritning

29×46 cm

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »