2004* 9031

Fartygsritning Pråm som förer en 18 pundig Canon

Fartygsritning

Pråm som förer en 18 pundig Canon som ej skall reculera. Lång över stäv 34 ½ fot, Bred 13 fot, Djupgående armerad 1 ½ fot, Att ro med 4 par åror.

Af Fried. H. af Chapman

Tuschritning

29×46 cm