Skärgårdsfregatter

SKÄRGÅRDSFREGATTER
Samarbetet mellan Augustin Ehrensvärd och Fredrik Henrik af Chapman på 1760-talet resulterade i nya fartygstyper för skärgårdsflottan, däribland skärgårdsfregatterna. Fartygen var avsedda för tjänstgöring i den finska skärgården. Finska landskap har namngett fartygstyperna, som byggdes på varven i Stralsund, Sveaborg och på Djurgårdsvarvet i Stockholm.
Pojama (Österbotten). Mellan 1760 – 1776 byggdes fyra fartyg
Udenma (Nyland). Mellan 1760 – 1776 byggdes tre fartyg.
Turuma (Åboland). Mellan 1761 – 1790 byggdes fjorton fartyg.
Hemmema (Tavastland). Mellan 1764 – 1809 byggdes sju fartyg
Skärgårdsfregatterna, en- eller tvådäckade, ersatte och var överlägsna de tidigare galärerna. De var bättre seglare, mer sjödugliga och hade bättre besättningsutrymme. Fartygen drevs fram med rodd eller segel. De nya fartygen var en kombination av roddfartygens snabbrörlighet med de seglande fartygens bättre sjövärdighet och förmåga att bära tyngre bestyckning .

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »