Copyright

Copyright © Kungl. Örlogsmannasällskapet

Alla rättigheter förbehålles Kungl. Örlogsmannasällskapet om inget annat anges i anslutning till aktuellt material. Ingen del av denna hemsida får användas utan tillåtelse av Kungl. Örlogsmannasällskapet eller författaren. Enstaka citat må användas med angivande av källa.

Webbplatsen är skapad av XLD Studios.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »