BEFÄSTNINGAR

Ritning öfwer Siö-kastellet Kungsholmen

Ritning öfwer Siö-kastellet Kungsholmen kan inte identifieras Nr. 966,  

Läs mer »

2004*8986

Förslags Ritning til Fästnings Arbete uppå Siö-Castellet Kungsholmen för år 1784

Förslags Ritning til Fästnings Arbete uppå Siö-Castellet Kungsholmen för år 1784. Originaritning i tusch med färglavyr, 52x74 cm. Signerad Carlscrona den 5...

Läs mer »

2004*8985

Plan: detacherade Wärcket Kungshall. Plan och 5 profiler

Plan: detacherade Wärcket Kungshall. Plan och 5 profiler. Originalritning i tusch med färglavyr. Signerad Carlscrona den 23 aug 1784 Abraham Bäck...

Läs mer »

2004*8977

Till befästning på befästning på Kungsholm

Originalritning i tusch , 49x60 cm, till befästning på befästning på Kungsholm. Signerad Kongsholmen den 22 aug. 1784 E.G. Henscher 1784. (T&O nr 968,...

Läs mer »

2004*8970

Förslagsritning till fästningsarbete upå siö-kastellet Kongsholmen för år 1785

Förslagsritning till fästningsarbete upå siö-kastellet Kongsholmen för år 1785. Fasad, plan och 3 profiler. Originalritning i tusch med färglavyr,...

Läs mer »

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »