2004*8986

Förslags Ritning til Fästnings Arbete uppå Siö-Castellet Kungsholmen för år 1784

Förslags Ritning til Fästnings Arbete uppå Siö-Castellet Kungsholmen för år 1784.

Originaritning i tusch med färglavyr, 52×74 cm.

Signerad Carlscrona den 5 dec. 1783

Abraham Bäck

(T&O nr. 969. 18:-)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »