2004*8970

Förslagsritning till fästningsarbete upå siö-kastellet Kongsholmen för år 1785

Förslagsritning till fästningsarbete upå siö-kastellet Kongsholmen för år 1785.

Fasad, plan och 3 profiler. Originalritning i tusch med färglavyr, 52×73.

Signerad Carlcrona 28 oct. 1784. Abraham Bäck

(T&O nr 967, 18 )