2004*8970

Förslagsritning till fästningsarbete upå siö-kastellet Kongsholmen för år 1785

Förslagsritning till fästningsarbete upå siö-kastellet Kongsholmen för år 1785.

Fasad, plan och 3 profiler. Originalritning i tusch med färglavyr, 52×73.

Signerad Carlcrona 28 oct. 1784. Abraham Bäck

(T&O nr 967, 18 )

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »