2004*8985

Plan: detacherade Wärcket Kungshall. Plan och 5 profiler

Plan: detacherade Wärcket Kungshall. Plan och 5 profiler.

Originalritning i tusch med färglavyr. Signerad Carlscrona den 23 aug 1784

Abraham Bäck 1784.

Laverad 46×72.

(T&O nr 971 15:)