2004*8985

Plan: detacherade Wärcket Kungshall. Plan och 5 profiler

Plan: detacherade Wärcket Kungshall. Plan och 5 profiler.

Originalritning i tusch med färglavyr. Signerad Carlscrona den 23 aug 1784

Abraham Bäck 1784.

Laverad 46×72.

(T&O nr 971 15:)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »