NYA DOCKEBYGGNADEN

2004*9011

Ungefärlig Projecterad Dessein som wisar hurusom Carlscrona Stad kan regleras

Ungefärlig Projecterad Dessein som wisar hurusom Carlscrona Stad kan regleras. Johan Fellers,Carlscrona 16 maji 1761. Laverad tuschteckning 66x87 cm. De tre...

Läs mer »

2004*9010

En gammal Stads Plan öfwer Carlscrona: på hvilken Wisas huru nya Dockans Försvarswärk på 2:ne sätt kan Combineras med Fästningswärket

  En gammal Stads Plan öfwer Carlscrona: på hvilken Wisas huru nya Dockans Försvarswärk på 2:ne sätt kan Combineras med Fästningswärket… Johan...

Läs mer »

2004*9009

General Plan att anlägga för 40 st. krigs-skiep Dockor uti Petter Jungs wik

General Plan att anlägga för 40 st. krigs-skiep Dockor uti Petter Jungs wik. Johan Fellers, Stockholm  24 februati 1761. Laverad tuschteckning, 7 0x102...

Läs mer »

2004*8995-3

Vattenuppfordringsverk, sannolikt för länspumpning av docka, drivet av väderkvarn. Plan, profiler och detaljer. – Bild 3

Vattenuppfordringsverk, sannolikt för länspumpning av docka, drivet av väderkvarn. Plan, profiler och detaljer. Originalritningar i tusch med färglavyr, 3 blad....

Läs mer »

2004*8995-2

Vattenuppfordringsverk, sannolikt för länspumpning av docka, drivet av väderkvarn. Plan, profiler och detaljer. – Bild 2

Vattenuppfordringsverk, sannolikt för länspumpning av docka, drivet av väderkvarn. Plan, profiler och detaljer. Originalritningar i tusch med färglavyr, 3 blad....

Läs mer »

2004*8995-1

Vattenuppfordringsverk, sannolikt för länspumpning av docka, drivet av väderkvarn. Plan, profiler och detaljer – Bild 1

Vattenuppfordringsverk, sannolikt för länspumpning av docka, drivet av väderkvarn. Plan, profiler och detaljer. Originalritningar i tusch med färglavyr, 3 blad....

Läs mer »

2004*8994

Directeur Thunbergs väderkvarn

Directeur Thunbergs väderkvarn. Originalritning signerad Stockholm den 15 April 1765 Daniel af Thunberg Laverad tuschritning 73x53 cm. (T&O nr 977½, 20;-)

Läs mer »

2004*8993-2

Pumpmaschinen i Carlscrona – Bild 2

Pumpmaschinen i Carlscrona, daterad 16 okt 1759. Laverade tuschritning: 2 blad, 73X52 resp. 53X37 cm. Osignerade men troligen Johan Fellers. (T&O nr 977,...

Läs mer »

2004*8993-1

Pumpmaschinen i Carlscrona, daterad 16 okt 1759 Bild 1

Pumpmaschinen i Carlscrona, daterad 16 okt 1759. Laverade tuschritning: 2 blad, 73X52 resp. 53X37 cm. Osignerade men troligen Johan Fellers. (T&O nr 977,...

Läs mer »

2004*8992

Dessein til Stora Kajdammen mellan västra Udden af staden och den Södra af Björkholmen

Dessein til Stora Kajdammen mellan västra Udden af staden och den Södra af Björkholmen hvilket bör uti Söder innesluta det till nÿa Dockan utsedda...

Läs mer »

2004*8991

Plan att anlägga Dåckor och Arsenal för 31 Krigs Skep

Plan att anlägga Dåckor och Arsenal för 31 Krigs Skep. Originalritning över dockanläggningen på Stora och Lilla Björkholmen. Med beskrivning. Signerad...

Läs mer »

2004*8988

Plan til en Docke Inrättning för Örlogsflottan, ämnad till Nybyggnad

Plan til en Docke Inrättning för Örlogsflottan, ämnad till Nybyggnad, Conservation och Reparation Samt lämpad efter beskaffenheten af den här vid Carlscrona...

Läs mer »

2004*8984

Ritning öfwer Pråmen för Skieps-Dockan

Ritning öfwer Pråmen för Skieps-Dockan. A.E. Gete u.å. Laverad tuschteckning 53x73 cm. Troligen från 1760.tal. (T&O nr.983, 15:-)

Läs mer »

2004*8982

Plan till Dockors Anläggande för 31 Krigs-Skepp

Plan till Dockors Anläggande för 31 Krigs-Skepp. Signerad Carlscrona 24 dec 1769 Daniel af Thunberg. Laverad tuschritning 65x 51 cm. (T&O nr959, 25:-)

Läs mer »

2004*8981

Förslag till dockbyggnad i Karlskrona

Förslag till dockbyggnad i Karlskrona. Signerad Carlscrona den 11 jan 1770 Daniel af Thunberg. Laverad tuschritning 61x51 cm. (T&O nr 962, 25:-)

Läs mer »

2004*8980

Plan-Ritning som wisar på hwad sätt 21 RangSkepp kunna Placeras wid Stumb Holmen uti en torr Docka

Plan-Ritning som wisar på hwad sätt 21 RangSkepp kunna Placeras wid Stumb Holmen uti en torr Docka tillika med dess nödige Förrådsbodar för Artolleri och...

Läs mer »

2004*8979

Charta öfwer Kongl Skiepswärfet och en dehl af artillerie gården med hela Slutningsmuren och Amiralitets Sletten, hvaremellan Project till nya Dockors anläggande, är updragit för 20 skie

Charta öfwer Kongl Skiepswärfet och en dehl af artillerie gården med hela Slutningsmuren och Amiralitets Sletten, hvaremellan Project till nya Dockors anläggande,...

Läs mer »

2004*8978

Plan til Dockors Anläggande för 31 Krigsskepp

Plan til Dockors Anläggande för 31 Krigsskepp. Daniel af Thunberg Carlscrona 1769. Laverad tuschritning 65x61 cm. (T&O nr 960, 25:-)

Läs mer »

2004*8975-2

Plan av Fästnings-wärket omkring nya Dockan uti Carlscrona Bild 2

Plan av Fästnings-wärket omkring nya Dockan uti Carlscrona. Johan Fellers Stockholm 1769. 2 blad, tuschritning och laverad tuschritning 87x90 cm resp. 56x46...

Läs mer »

2004*8975-1

Plan av Fästnings-wärket omkring nya Dockan uti Carlscrona Bild 1

Plan av Fästnings-wärket omkring nya Dockan uti Carlscrona. Johan Fellers Stockholm 1769. 2 blad, tuschritning och laverad tuschritning 87x90 cm resp. 56x46...

Läs mer »

2004*8972

Afledne majoren Queckfeldts Dessein at anlägga en Docka för 40 st Skepp uti Peter Ljungs w.

Afledne majoren Queckfeldts Dessein at anlägga en Docka för 40 st Skepp uti Peter Ljungs w. Queckfeldt. Erik, Henrik Laverad tuschteckning 53x95 cm. (T&O...

Läs mer »

2004*9157

Plan och Situations Charta öfver Carlscrona Stad samt Kongeliga Skiepps Wärfvet och nya Dockbyggnaden derstedes

Plan och Situations Charta öfver Carlscrona Stad samt Kongeliga Skiepps Wärfvet och nya Dockbyggnaden derstedes. u.å. Tuschritning på väv 104x100 cm. Enl....

Läs mer »

2004*8951

Captain Liutenant Dahlmans Project at sätta 33 Orlogs Skepp på det Torra öfver Vatubrynet

Captain Liutenant Dahlmans Project at sätta 33 Orlogs Skepp på det Torra öfver Vatubrynet J Dahlman u.å. Originalritning visande tvåolika förslag att på en...

Läs mer »

2004*8950

Project till en Dåckas inrättande af et utrymme till 18 á 20 skepp på Lindholmen

Project till en Dåckas inrättande af et utrymme till 18 á 20 skepp på Lindholmen. Carlscrona d. 9 juni 1757 Jacob Tornquist, Carlscrona 1757. Laverad...

Läs mer »

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »