2004*8972

Afledne majoren Queckfeldts Dessein at anlägga en Docka för 40 st Skepp uti Peter Ljungs w.

Afledne majoren Queckfeldts Dessein at anlägga en Docka för 40 st Skepp uti Peter Ljungs w.

Queckfeldt. Erik, Henrik

Laverad tuschteckning 53×95 cm.

(T&O nr 952, 24:-)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »