2004*8972

Afledne majoren Queckfeldts Dessein at anlägga en Docka för 40 st Skepp uti Peter Ljungs w.

Afledne majoren Queckfeldts Dessein at anlägga en Docka för 40 st Skepp uti Peter Ljungs w.

Queckfeldt. Erik, Henrik

Laverad tuschteckning 53×95 cm.

(T&O nr 952, 24:-)