2004*8951

Captain Liutenant Dahlmans Project at sätta 33 Orlogs Skepp på det Torra öfver Vatubrynet

Captain Liutenant Dahlmans Project at sätta 33 Orlogs Skepp på det Torra öfver Vatubrynet

J Dahlman u.å. Originalritning visande tvåolika förslag att på en gång docka 33 fartyg. Laverad tuschteckning 36×53 cm. Troligen från 1760- talet.

(T&O nr 955, 20:-)