2004*8951

Captain Liutenant Dahlmans Project at sätta 33 Orlogs Skepp på det Torra öfver Vatubrynet

Captain Liutenant Dahlmans Project at sätta 33 Orlogs Skepp på det Torra öfver Vatubrynet

J Dahlman u.å. Originalritning visande tvåolika förslag att på en gång docka 33 fartyg. Laverad tuschteckning 36×53 cm. Troligen från 1760- talet.

(T&O nr 955, 20:-)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »