2004*8979

Charta öfwer Kongl Skiepswärfet och en dehl af artillerie gården med hela Slutningsmuren och Amiralitets Sletten, hvaremellan Project till nya Dockors anläggande, är updragit för 20 skie

Charta öfwer Kongl Skiepswärfet och en dehl af artillerie gården med hela Slutningsmuren och Amiralitets Sletten, hvaremellan Project till nya Dockors anläggande, är updragit för 20 skiep.

Gilbert Sheldon Carlscrona 1757. Laverad tuschritning 53×59 cm. Copia daterad d.7 sept 1757 av Johan Fellers.

( T&O nr 948, 30:-)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »