2004*8992

Dessein til Stora Kajdammen mellan västra Udden af staden och den Södra af Björkholmen

Dessein til Stora Kajdammen mellan västra Udden af staden och den Södra af Björkholmen hvilket bör uti Söder innesluta det till nÿa Dockan utsedda stället.

Signerad Carlscrona den 28 Majii 1759 D.Thunberg.

Laverad tuschritning 49x 138 cm.

(T&O nr 976, 30:-)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »