2004*9010

En gammal Stads Plan öfwer Carlscrona: på hvilken Wisas huru nya Dockans Försvarswärk på 2:ne sätt kan Combineras med Fästningswärket

 

En gammal Stads Plan öfwer Carlscrona: på hvilken Wisas huru nya Dockans Försvarswärk på 2:ne sätt kan Combineras med Fästningswärket…

Johan Fellers, Stockholm 1  marts 1761.

Upvist i Riksens Ständers Defensions Deputation i Stockholm d. 31 0ktober 1761 Olof Troillius.

Laverad tuschteckning 66×87 cm. Sammanbunden med 9009 och 9011

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »