2004*9009

General Plan att anlägga för 40 st. krigs-skiep Dockor uti Petter Jungs wik

General Plan att anlägga för 40 st. krigs-skiep Dockor uti Petter Jungs wik.

Johan Fellers, Stockholm  24 februati 1761.

Laverad tuschteckning, 7 0x102 cm.

Upvist i Riksens Ständers Defensions Deputation i Stockholm d 31 oktober 1761. Olof Troillius. Sammanbunden med 9010 och 9011

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »