2004*8975-2

Plan av Fästnings-wärket omkring nya Dockan uti Carlscrona Bild 2

Plan av Fästnings-wärket omkring nya Dockan uti Carlscrona.

Johan Fellers Stockholm 1769.

2 blad, tuschritning och laverad tuschritning 87×90 cm resp. 56×46 cm.

Med anteckningen Approberad, Stockholm i Rådskammaren den 14 november 1769 Adolph Fredrich. Åhr 1769 den 27 Sept är denna Plan uti Riksens Ständers Def. Deputation upvist och gillad G.D. Broomé.

(T&O nr 941, 35:-)

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »