2004*9157

Plan och Situations Charta öfver Carlscrona Stad samt Kongeliga Skiepps Wärfvet och nya Dockbyggnaden derstedes

Plan och Situations Charta öfver Carlscrona Stad samt Kongeliga Skiepps Wärfvet och nya Dockbyggnaden derstedes. u.å.

Tuschritning på väv 104×100 cm.

Enl. 1936 års katalog är kartan från 1780-talet och upprättad av Carl Bernhard Permandh.

(T&O nr 936, 85:-)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »