2004*8988

Plan til en Docke Inrättning för Örlogsflottan, ämnad till Nybyggnad

Plan til en Docke Inrättning för Örlogsflottan, ämnad till Nybyggnad, Conservation och Reparation Samt lämpad efter beskaffenheten af den här vid Carlscrona belägna och till denna inrättning utsedde Petter Ljungs Wik.

Kopia signerad Carlscrona 13 junii 1771  Thunberg.

Laverad tuschritning 70×100 cm.

(T&O nr 963, 30:-)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »