2004*8982

Plan till Dockors Anläggande för 31 Krigs-Skepp

Plan till Dockors Anläggande för 31 Krigs-Skepp.

Signerad Carlscrona 24 dec 1769 Daniel af Thunberg.

Laverad tuschritning 65x 51 cm.

(T&O nr959, 25:-)