2004*8950

Project till en Dåckas inrättande af et utrymme till 18 á 20 skepp på Lindholmen

Project till en Dåckas inrättande af et utrymme till 18 á 20 skepp på Lindholmen. Carlscrona d. 9 juni 1757

Jacob Tornquist, Carlscrona 1757.

Laverad tuschritning 36×50 cm. Med anteckningen; Copierat Carlscrona d. 9 sept 1757 J: Fellers.

(T&O nr 954. 18:-)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »