2004*8950

Project till en Dåckas inrättande af et utrymme till 18 á 20 skepp på Lindholmen

Project till en Dåckas inrättande af et utrymme till 18 á 20 skepp på Lindholmen. Carlscrona d. 9 juni 1757

Jacob Tornquist, Carlscrona 1757.

Laverad tuschritning 36×50 cm. Med anteckningen; Copierat Carlscrona d. 9 sept 1757 J: Fellers.

(T&O nr 954. 18:-)