2004*8984

Ritning öfwer Pråmen för Skieps-Dockan

Ritning öfwer Pråmen för Skieps-Dockan.

A.E. Gete u.å. Laverad tuschteckning 53×73 cm.

Troligen från 1760.tal.

(T&O nr.983, 15:-)