2004*9011

Ungefärlig Projecterad Dessein som wisar hurusom Carlscrona Stad kan regleras

Ungefärlig Projecterad Dessein som wisar hurusom Carlscrona Stad kan regleras.

Johan Fellers,Carlscrona 16 maji 1761.

Laverad tuschteckning 66×87 cm.

De tre ritningarna är inbundna i ett helskinnsband.

Sammanbunden med 9009 0ch 9010

(T&O nr 956, 75:-)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »