2004*8995-1

Vattenuppfordringsverk, sannolikt för länspumpning av docka, drivet av väderkvarn. Plan, profiler och detaljer – Bild 1

Vattenuppfordringsverk, sannolikt för länspumpning av docka, drivet av väderkvarn. Plan, profiler och detaljer.

Originalritningar i tusch med färglavyr, 3 blad. Ett av bladen signerat Carlscrona den 4 december 1760  J. Fellers.

51×110 cm,

36×52 cm,

36×52 cm

(T&O nr 978, 25;-