2004*8995-2

Vattenuppfordringsverk, sannolikt för länspumpning av docka, drivet av väderkvarn. Plan, profiler och detaljer. – Bild 2

Vattenuppfordringsverk, sannolikt för länspumpning av docka, drivet av väderkvarn. Plan, profiler och detaljer.

Originalritningar i tusch med färglavyr, 3 blad. Ett av bladen signerat Carlscrona den 4 december 1760  J. Fellers.

51×110 cm,

36×52 cm,

36×52 cm

(T&O nr 978, 25;-)

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »