SJÖKARTOR

2004*8953-02

Special Charta öfver farwatnet emellan Utlängan och Utklipporne, samt ÿttra delen af Carlscronas Östra Skärgård. Jämte Inloppen till Långören Stenshamn, frilängan, kållerlen af carlscronas östra skärgård, jämte inloppen till Inlån och Gåse- Fjärdarne: lagd til dess rätta Meridian, och wariation beräknad till Grad: 80 min Nordvestlig – Bild 2

Special Charta öfver farwatnet emellan Utlängan och Utklipporne, samt ÿttra delen af Carlscronas Östra Skärgård. Jämte Inloppen till Långören Stenshamn,...

Läs mer »

2004*9155

Special hydrographisk Charta öfwer cronohambnen i Carlscrona till sin rätta situation och sträckning uti julii månad A:o 1698

Special hydrographisk Charta öfwer cronohambnen i Carlscrona till sin rätta situation och sträckning uti julii månad A:o 1698. Handritad karta 93x95 med...

Läs mer »

2004*8961

Special charta öfve farwatnet emellan Aspösund och Carlscrona, wisande tillika de ilopp som, i nödfall, kunna utnyttjas emellan Aspölandet och Bållöarna samt emellan Hasselö och Stångskär

Special charta öfve farwatnet emellan Aspösund och Carlscrona, wisande tillika de ilopp som, i nödfall, kunna utnyttjas emellan Aspölandet och Bållöarna samt...

Läs mer »

2004*8959

Hydrographisk charta öfwer Jernawik nelägen 2 milh öster om Carlshamn med dess holmar och grund efter Compassens ordinarie Wisande upprättat

Hydrographisk charta öfwer Jernawik nelägen 2 milh öster om Carlshamn med dess holmar och grund efter Compassens ordinarie Wisande upprättat. Handritat sjökort...

Läs mer »

2004*8958

Special Charta öfwer Matwiken och Ternöhamn med alla der emellan liggandeholmar, öar och skär, med dess rätta situation, samt deromkring liggande grund, med djuphet i fot utsatt

Special Charta öfwer Matwiken och Ternöhamn med alla der emellan liggandeholmar, öar och skär, med dess rätta situation, samt deromkring liggande grund, med djuphet...

Läs mer »

2004*8957

Special Charta öfwer farwatnet ifrån östra inloppet till Matwik till Listershufvud, med alla däremellan befintliga hamnar och inlopp såsom Mara Tegelbruk, Carlshamn

Special Charta öfwer farwatnet ifrån östra inloppet till Matwik till Listershufvud, med alla däremellan befintliga hamnar och inlopp såsom Mara Tegelbruk, Carlshamn...

Läs mer »

2004*8956

Special carta öfver farwatnet emellan Aspösund och Salterna med alla deremillan warande hamnar och inlopp såom till Ronneby, Svanwik och Sjönwik samt alla utanför liggande klippor och grund

Special carta öfver farwatnet emellan Aspösund och Salterna med alla deremillan warande hamnar och inlopp såom till Ronneby, Svanwik och Sjönwik samt alla utanför...

Läs mer »

2004*8955

Hydrographisk carta öfwe segelleden ifrån Carlscrona till Utklippan så ock till Rånneby, Jernawik, Maatwik, Carlshamn, Elleholm, Listershoft och Haanö

Hydrographisk carta öfwe segelleden ifrån Carlscrona till Utklippan så ock till Rånneby, Jernawik, Maatwik, Carlshamn, Elleholm, Listershoft och Haanö. Handritat...

Läs mer »

2004*8953-01

Special Charta öfver farwatnet emellan Utlängan och Utklipporne, samt ÿttra delen af Carlscronas Östra Skärgård Bild 1

Special Charta öfver farwatnet emellan Utlängan och Utklipporne, samt ÿttra delen af Carlscronas Östra Skärgård. Jämte Inloppen till Långören Stenshamn,...

Läs mer »