2004*8959

Hydrographisk charta öfwer Jernawik nelägen 2 milh öster om Carlshamn med dess holmar och grund efter Compassens ordinarie Wisande upprättat

Hydrographisk charta öfwer Jernawik nelägen 2 milh öster om Carlshamn med dess holmar och grund efter Compassens ordinarie Wisande upprättat.

Handritat sjökort med färglavyr, 46×58 cm signerat Th. D, Fust 1734.

(T&= nr 1062, 35:-)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »