2004*8956

Special carta öfver farwatnet emellan Aspösund och Salterna med alla deremillan warande hamnar och inlopp såom till Ronneby, Svanwik och Sjönwik samt alla utanför liggande klippor och grund

Special carta öfver farwatnet emellan Aspösund och Salterna med alla deremillan warande hamnar och inlopp såom till Ronneby, Svanwik och Sjönwik samt alla utanför liggande klippor och grund.

Handritat sjökort i flera färger, 58×79 cm, från ca 1750, möjligen av Nils Strömcrona

(T&O nr 1071 45:-)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »