2004*8961

Special charta öfve farwatnet emellan Aspösund och Carlscrona, wisande tillika de ilopp som, i nödfall, kunna utnyttjas emellan Aspölandet och Bållöarna samt emellan Hasselö och Stångskär

Special charta öfve farwatnet emellan Aspösund och Carlscrona, wisande tillika de ilopp som, i nödfall, kunna utnyttjas emellan Aspölandet och Bållöarna samt emellan Hasselö och Stångskär.

Handritad  karta med färglavyr, 85×58, osignerad, ca 1750.

(T&O nr 1970, 40:-)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »