2004*8961

Special charta öfve farwatnet emellan Aspösund och Carlscrona, wisande tillika de ilopp som, i nödfall, kunna utnyttjas emellan Aspölandet och Bållöarna samt emellan Hasselö och Stångskär

Special charta öfve farwatnet emellan Aspösund och Carlscrona, wisande tillika de ilopp som, i nödfall, kunna utnyttjas emellan Aspölandet och Bållöarna samt emellan Hasselö och Stångskär.

Handritad  karta med färglavyr, 85×58, osignerad, ca 1750.

(T&O nr 1970, 40:-)