2004*8957

Special Charta öfwer farwatnet ifrån östra inloppet till Matwik till Listershufvud, med alla däremellan befintliga hamnar och inlopp såsom Mara Tegelbruk, Carlshamn

Special Charta öfwer farwatnet ifrån östra inloppet till Matwik till Listershufvud, med alla däremellan befintliga hamnar och inlopp såsom Mara Tegelbruk, Carlshamn etc.

Handritad karta i många färger 53×85 cm, möjligen av Nils Strömcrona, 1757.

(T&O nr 1073, 50:-)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »