2004*8958

Special Charta öfwer Matwiken och Ternöhamn med alla der emellan liggandeholmar, öar och skär, med dess rätta situation, samt deromkring liggande grund, med djuphet i fot utsatt

Special Charta öfwer Matwiken och Ternöhamn med alla der emellan liggandeholmar, öar och skär, med dess rätta situation, samt deromkring liggande grund, med djuphet i fot utsatt.

Handritat sjökort med färglavyr 44×55 cm signerad Johan von Rajalin 1759.

(T&O nr 1075, 50:-)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »