2004*9155

Special hydrographisk Charta öfwer cronohambnen i Carlscrona till sin rätta situation och sträckning uti julii månad A:o 1698

Special hydrographisk Charta öfwer cronohambnen i Carlscrona till sin rätta situation och sträckning uti julii månad A:o 1698.

Handritad karta 93×95 med färglavyr.

(T&O nr 1078, 40:-)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »