STADSPLANER

2004*8968-02

Afvägning öfver Carlscrona – Baksida

Afvägning ifrån Torget igenom bastion Wachtmeister och de till Kyko Byggnad projecterade ställen. Herr lieutenant Steuers afvägning; Afvägning längs efter...

Läs mer »

2004*9153

Carlscronas stads försvar lämpade efter de tillfällen man nu för närvarande ha att tillgå

Katalognumret ej påträffat i Ellis katalog. Text på listan i Ehrensvärdsmappen: Carlscronas stads försvar lämpade efter de tillfällen man nu för närvarande...

Läs mer »

2004*9151

Plan Charta öfver Kongl Sjö-och Stapelstaden Carlscrona

Plan Charta öfver Kongl Sjö-och Stapelstaden Carlscrona. Tillika med de dertill Donerade och Tillköpte Hemmans ägor uti Blekinge Östra Härad och Lösen socken...

Läs mer »

2004*9149

Situations Charta öfver och omkring Carlscrona Stad författad År 1781

Situations Charta öfver och omkring Carlscrona Stad författad År 1781. Abraham Bäck-1787. Laverad tuschteckning på väv. 197x73 cm. ” Ståtlig karta över...

Läs mer »

2004*8989

Pliktnings Charta öfwer Peter Jungs wik

Pliktnings Charta öfwer Peter Jungs wik Johan Fellers den 6 maj Carlscrona 1757. Laverad tuschritning visande vattendjupet och bottnens beskaffenhet 53x 73...

Läs mer »

2004*8987

Charta öfver en del av Kongl. Skeps-Wärfvet uti Carlscrona samt dessein till rum för Inventarie Kamrar

Charta öfver en del av Kongl. Skeps-Wärfvet uti Carlscrona samt dessein till rum för Inventarie Kamrar. Originalritning i tusch med färglavyr. Signerad Carlscrona...

Läs mer »

2004*8983

Planritning på Kongl. Skeppsvarfvet i Carlscrona Sådant som det bör vara

Planritning på Kongl. Skeppsvarfvet i Carlscrona Sådant som det bör vara. Osignerad originalritning i tusch med färglavyrer daterad Carlscrona 1786. 53x73...

Läs mer »

2004*8976

Afwägnings och Pliktnings Charta öfwer den delen af Lindholmen

Afwägnings och Pliktnings Charta öfwer den delen af Lindholmen, där Kongl. Amts. Collegm projecterat Inventarie Kamras anläggande. Jean Erik Norberg Carlscrona 26...

Läs mer »

2004*8974

Förslags Ritning öfwer Fästnings Liniernas iståndsättande omkring Örlogs Flottan i Carlscrona

Förslags Ritning öfwer Fästnings Liniernas iståndsättande omkring Örlogs Flottan i Carlscrona. Plan och 10 profiler. Abraham Bäck Carlscrona 1784. Laverad...

Läs mer »

2004*8973

Ritning öfwer Nya Inventarii Kamrarnas byggnad för Kungl. Örlogs-Flottan i Carlscrona

Relations Ritning öfwer Nya Inventarii Kamrarnas byggnad för Kungl. Örlogs-Flottan i Carlscrona; ¨år 1782. Carl Sweder Carlscrona 1783. Laverad tuschteckning...

Läs mer »

2004*8971

Gamla varvet 1780 och Nya varvet 1786

Gamla varvet 1780 och Nya varvet 1786. U.å. Osignerad, laverad tuschteckning 50x72 cm. (T&O nr.950. 30:-)

Läs mer »

2004*8968-01

Afvägning öfver Carlscrona – Framsida

Afvägning ifrån Torget igenom bastion Wachtmeister och de till Kyko Byggnad projecterade ställen. Herr lieutenant Steuers afvägning; Afvägning längs efter...

Läs mer »

2004*8952

Plan af Slutnings-Wärket och Fortificationen kring Kongl. Amiralitetz Warfwet och Flåttan wid Carlscrona

Lindebladh, Gustav Otto von. Plan af Slutnings-Wärket och Fortificationen kring Kongl. Amiralitetz Warfwet och Flåttan wid Carlscrona, af de approberade Desseierne...

Läs mer »

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »