2004*8968-02

Afvägning öfver Carlscrona – Baksida

Afvägning ifrån Torget igenom bastion Wachtmeister och de till Kyko Byggnad projecterade ställen. Herr lieutenant Steuers afvägning; Afvägning längs efter Amiralitets gatan.

Dubbelsidig originalritning i tusch med färglavering av J. Fellers, daterad Karlskrona den 22 och 27 december 1759. 21×335 cm.

((T&O nr 974. 15:-)

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »