2004*8976

Afwägnings och Pliktnings Charta öfwer den delen af Lindholmen

Afwägnings och Pliktnings Charta öfwer den delen af Lindholmen, där Kongl. Amts. Collegm projecterat Inventarie Kamras anläggande. Jean Erik Norberg Carlscrona 26 januari 1775.

Laverad tuschritning, 46×49 cm. Med tämligen utförlig beskrivning.

(T&O nr. 975. 20)