2004*9153

Carlscronas stads försvar lämpade efter de tillfällen man nu för närvarande ha att tillgå

Katalognumret ej påträffat i Ellis katalog.

Text på listan i Ehrensvärdsmappen: Carlscronas stads försvar lämpade efter de tillfällen man nu för närvarande ha att tillgå. Handritad karta 93×73 cm med uttydning. Signerad 26 aug. 1788 Abr. Bäck

(T&O nr.938.50)

Två poster, 933 och 940 har inte gått att identifiera mot Ettbladskatalogen.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »