2004*9153

Carlscronas stads försvar lämpade efter de tillfällen man nu för närvarande ha att tillgå

Katalognumret ej påträffat i Ellis katalog.

Text på listan i Ehrensvärdsmappen: Carlscronas stads försvar lämpade efter de tillfällen man nu för närvarande ha att tillgå. Handritad karta 93×73 cm med uttydning. Signerad 26 aug. 1788 Abr. Bäck

(T&O nr.938.50)

Två poster, 933 och 940 har inte gått att identifiera mot Ettbladskatalogen.