2004*8987

Charta öfver en del av Kongl. Skeps-Wärfvet uti Carlscrona samt dessein till rum för Inventarie Kamrar

Charta öfver en del av Kongl. Skeps-Wärfvet uti Carlscrona samt dessein till rum för Inventarie Kamrar.

Originalritning i tusch med färglavyr. Signerad Carlscrona 14 november 1775,

Jean Erik Norberg, 52×37 cm.

(T&O nr 949. 35:-)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »