2004*8974

Förslags Ritning öfwer Fästnings Liniernas iståndsättande omkring Örlogs Flottan i Carlscrona

Förslags Ritning öfwer Fästnings Liniernas iståndsättande omkring Örlogs Flottan i Carlscrona. Plan och 10 profiler.

Abraham Bäck Carlscrona 1784. Laverad tuschteckning, 46×72 cm.

(T&O nr.943. 18:-)