2004*8974

Förslags Ritning öfwer Fästnings Liniernas iståndsättande omkring Örlogs Flottan i Carlscrona

Förslags Ritning öfwer Fästnings Liniernas iståndsättande omkring Örlogs Flottan i Carlscrona. Plan och 10 profiler.

Abraham Bäck Carlscrona 1784. Laverad tuschteckning, 46×72 cm.

(T&O nr.943. 18:-)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »