2004*8952

Plan af Slutnings-Wärket och Fortificationen kring Kongl. Amiralitetz Warfwet och Flåttan wid Carlscrona

Lindebladh, Gustav Otto von. Plan af Slutnings-Wärket och Fortificationen kring Kongl. Amiralitetz Warfwet och Flåttan wid Carlscrona, af de approberade Desseierne utdragen / von Lindebladh, u.å.. Tuschritning, 30×45 cm. Odaterad karta signerad v. Lindebladh, ca 1710.

( T&O nr.942. 35:-)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »