2004*9151

Plan Charta öfver Kongl Sjö-och Stapelstaden Carlscrona

Plan Charta öfver Kongl Sjö-och Stapelstaden Carlscrona.

Tillika med de dertill Donerade och Tillköpte Hemmans ägor uti Blekinge Östra Härad och Lösen socken belägne. 1770.

Laverad tuschteckning på väv 150×71 cm.

(T&O nr 934. 110:-)