2004*9151

Plan Charta öfver Kongl Sjö-och Stapelstaden Carlscrona

Plan Charta öfver Kongl Sjö-och Stapelstaden Carlscrona.

Tillika med de dertill Donerade och Tillköpte Hemmans ägor uti Blekinge Östra Härad och Lösen socken belägne. 1770.

Laverad tuschteckning på väv 150×71 cm.

(T&O nr 934. 110:-)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »