2004*8983

Planritning på Kongl. Skeppsvarfvet i Carlscrona Sådant som det bör vara

Planritning på Kongl. Skeppsvarfvet i Carlscrona Sådant som det bör vara.

Osignerad originalritning i tusch med färglavyrer daterad Carlscrona 1786. 53×73 cm.

(T&O nr 951. 30:-)