2004*8973

Ritning öfwer Nya Inventarii Kamrarnas byggnad för Kungl. Örlogs-Flottan i Carlscrona

Relations Ritning öfwer Nya Inventarii Kamrarnas byggnad för Kungl. Örlogs-Flottan i Carlscrona; ¨år 1782.

Carl Sweder Carlscrona 1783. Laverad tuschteckning  49×72 cm.

(T&O nr.947. 30:-)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »