2004*9149

Situations Charta öfver och omkring Carlscrona Stad författad År 1781

Situations Charta öfver och omkring Carlscrona Stad författad År 1781.

Abraham Bäck-1787. Laverad tuschteckning på väv. 197×73 cm. ”

Ståtlig karta över Karlskrona och den omgivande skärgården utförd i tusch med vacker färglavyr och med dekorativ kartusch”.

( T&O nr 935. 150:-)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »