En svensk marin i Nato – tankar för morgondagen

I ett samarbete har Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungl. Krigsvetenskapsakademin tagit fram rapporten ”En svensk marin i Nato”, där akademierna presenterar hur det marina synsättet behöver förändras när Sverige blir medlem i Nato.

Den strategiska defensiven, som i princip sedan 1800-talets början fokuserat på att möta en fiende som kommer över havet behöver ersättas med förmåga till sjökontroll för att säkra egen och allierades rörelsefrihet samtidigt som fiendens kan förnekas.

Detta är en av de centrala utgångspunkterna i rapporten som nu finns att läsa eller ladda ned på länken nedan:

En marin för NATO webb

 

 

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »