Organization

A Board of elected fellows of the Royal Society of Naval Sciences supervises the business of the Society. The Board is composed of a chairman, vice-chairman and four members who each represent the Society’s four disciplines, two substitute members and the Secretary. The Chairman and Vice-chairman are elected yearly, while the Secretary is elected for an unlimited term of office. The four members and the two substitute members are elected for a period of two years. The Board is responsible for appointment of the following officers:

– The Treasurer
– The Editor the Society’s journal
– The Librarian of the Society’s library

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »